Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

J.C. van Wessemstraat

Van het Zaans Museum 4 augus­tus 2004

Van Wessem’s ger­estau­reerd
Aan het hout­plein in het Zaans Museum hangen sinds kort de vier schilder­i­jen van de fam­i­lie Van Wessem, geschilderd door Sybrand Alt­mann in 1858. De schilder­i­jen zijn schoonge­maakt en ger­estau­reerd door schilder­i­jen­restau­ra­toren Boei­jink & Boekel, Haar­lem.
De schilder­i­jen komen oor­spronke­lijk bij een par­ti­c­ulier vandaan.

Jan Carel van Wessem, geboren 18 maart 1799 te Tiel en overleden op 18 juni 1864 in West-​Zaandam Beroepen: houtkoper, oliefab­riek, wethouder Zaan­dam, lid Pron­vin­ciale Staten Noord-​Holland, lid eerste kamer, Dijk­graaf Polder Westzaan.

jcvanwessem1Man­nen­portret, kni­es­tuk naar links, voorstel­lende Jan Carel van Wessem. Geboren in 1799 te Tiel en overleden in 1864 te Zaan­dam. Van Wessem was een bek­ende Zaanse houthande­laar en in 1850 lid van de eerste kamer der staten Gen­er­aal. Hier zien we afge­beeld zit­tend in een stoel gek­leed in een driedelig donker cos­tuum, wit hemd en zwarte strik. De link­er­hand rust op de stoelle­un­ing. In de rechter­hand houdt hij een courant of een brief vast. Op de linker rever een onder­schei­d­ing­steken. Het Zaans Museum bezit ook een oliev­erf schilderij van J.C. van Wessem.

J.C. van Wessem
Jan Carel van Wessem (17991864) zoon van Adri­anus van Wessem en Jen­neke van de Heuvel Gehuwd met Maartje Corver (18011884)
Hij was houthande­laar en oliefab­rikant en werkte met De Grote Korf te Zaandam.

Een voor­naam man in de streek, lid van Provin­ciale Staten en de Eerste Kamer en zat in de Kamer van Koo­phan­del en in het bestuur van de Polder West­zaan.
Het echt­paar had drie zonen: Adri­anus, Cor­nelis en Jan Carel.
Zoon Cor­nelis ging verder onder de naam Cor­nelis Corver van Wessem (moed­ers naam toegevoegd om uit­ster­ven van de naam te voorkomen). Hij was de schenker van het Volkspark in Zaan­dam.
Jan Carel van Wessem (18291881) gehuwd op 19 sep­tem­ber 1855 met Hen­drika Korff (411183017-​09-​1893) Houthande­laar.
Jan Carel van Wessem (18541924) (zoon van Adri­anus), gehuwd met Johanna Maria Laan ( geb. 1866) houthande­laar
Jan Carel van Wessem (1891) (klein­zoon van Adri­anus), kwam in 1916 in de houthandel
Jan Carel van Wessem Az (1891) (Ook klein­zoon van Adri­anus) kwam in 1909 in de houthandel. Gehuwd met Louise Fréderique Julie Wil­helmine Schoten van Aschat (geb. 1892)
Bron: Ency­clo­pe­die van de Zaanstreek

Joomla tem­plates by a4joomla