Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Feb­ru­ar­is­tak­ing 26 feb­ru­ari 2020.
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Febr2020bloemenVan­wege het werk aan de bruggen wordt de Her­denk­ing nu direct vóór het Zaanthe­ater gehouden.
Na het luiden van de klankschaal van het Mensen­recht­en­mon­u­ment werd een min­uut stilte gehouden. Daarna wer­den de bloe­men gelegd bij het beeldje van Truus Menger „De Feb­ru­ar­is­tak­ing” (nu op foto afge­beeld).
Zeer velen waren weer gekomen om de Feb­ru­ar­is­tak­ers te Her­denken met een min­uut stilte en een bloemenpracht.

Bin­nen in het Zaanthe­ater opent Onno Hoek­mei­jer van de Sticht­ing 4 en 5 Mei Comité Zaanstad, met een spe­ci­aal welkom aan de Burge­meesters Tange van Wormer­land (voor de laat­ste keer als burge­meester aan­wezig!) en Meer­hof van Oost­zaan.
Namens de Gemeente Zaanstad heet hij Wethouder mevr. Rita Noordzij welkom.

Febr2020groep8DijkEn leer­lin­gen van groep 8 van school De Dijk.

„Wie we van­daag echt mis­sen is verzets­man Wim Blank. Hij is eind vorig jaar overleden op 101-​jarige leeftijd. Een van de laat­ste boeg­beelden van het verzet verd­ween uit ons midden.”

De toe­spraak van Burge­meester Meer­hof van Oost­zaan werd gevolgd door liederen van Maarten Peters, „Bevroren tra­nen” en „Wat zou ik doen?„

Van groep 8 van school De Dijk hebben 5 leer­lin­gen een stukje zelfgeschreven tekst voorge­dra­gen.
Als laat­ste spreker kwam Frank Maas naar voren. Hij sprak over zijn vader Ger­ard Maas, des­ti­jds een van de organ­isatoren van de Feb­ru­ar­is­tak­ing in 1941.
Het was een indruk­wekkend ver­haal en wij hebben dat apart weergegeven onder Feb­ru­ar­is­tak­ing Ger­ard Maas onder Historie.


Hier onder foto van Maarten Peters en Frank Maas
Febr2020MaartenPeters Febr2020FrankMaasJoomla tem­plates by a4joomla