Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Ont­moet­ingsplek Chro­nisch zieken

Pers­bericht

Het Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid organ­iseert voor alle inwon­ers van Zaanstad tussen de 2545 jaar met een chro­nis­che aan­doen­ing ont­moet­ings­bi­jeenkom­sten. Lijkt het jou fijn om op een posi­tieve manier anderen met gelijk­soor­tige prob­lematiek te ont­moeten?
Kom dan ook op iedere eerste vri­jdag van de maand naar Wijk­cen­trum Dirk Prins: Dé ont­moet­ingsplek voor mensen met een chro­nis­che aandoening.

Doel is ervarin­gen delen, herken­ning en natu­urlijk ook gezel­ligheid. Er zijn online al wel diverse mogelijkhe­den om ervarin­gen te delen, maar het is ook belan­grijk om hierover ‘als mensen onder elkaar’ rond de tafel te kun­nen zitten.

De bijeenkom­sten zijn kosteloos en wor­den gehouden op iedere eerste vri­jdag van de maand van 11.0012.30 uur
bij Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35,hoek Ger­hard­straat te Zaan­dam (rolstoeltoegankelijk).

De eerstvol­gende bijeenkomst is dus vri­jdag 5 mei.
Aan­melden en nadere infor­matie via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Lei­d­sters Rosanne en Char­lotte kijken uit naar je komst!
Soci­aal Wijk­team Zaan­dam Zuid.
Tele­foon: 075 3040033.

De Zaanse KunstSalon

Pers­bericht

Zater­dag 8 april opent de Willem Jansen Sticht­ing bij Galerie Staphor­sius de verkoop­ex­posi­tie ‚De Zaanse Kun­st­sa­lon’, samengesteld uit werken welke door par­ti­c­ulieren zijn ingebracht.

kunst1 kunst2

Frans Mars, De Koker - Willem Jansen, De Eenhoorn

Er is een ruim en gevarieerd aan­bod bijeenge­bracht en dus veel te kijken voor de Zaanse kun­stliefheb­bers en natu­urlijk ook te kopen om de eigen col­lec­tie uit te brei­den. Het aan­bod beperkt zich zeker niet alleen tot Willem en Chris Jansen, maar ook schit­terend werk van Freek Engel, Frans Mars, Klaas Bood, Peter Teel­ing en andere streekgenoten is te zien en te koop.

De verkoop­ex­posi­tie staat in het teken om geld bijeen te bren­gen voor de plan­nen die de sticht­ing in 2018 heeft om stil te staan bij het 100ste geboorte­jaar van Chris Jansen.

Verkoop­ex­posi­tie: 8 april — 27 mei
Galerie Staphor­sius JJ Allanstraat 287B 1551 RG West­zaan
Open­ingsti­j­den di — za, 0917 uur
www​.willem​jansen​sticht​ing​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla